Kiralama Koşulları

Bu sözleşmede "Kiracı" aracı kiralayan," Araç Sahibi" kiraya veren olarak adlandırılır.

MADDE 1 :

a) Kiracı aracı teslim aldığı gibi kira süresinin bitiminde (Stepne, teyp, avadanlıklarla) teslim edecektir.
b) Aşağıda sayılan durumlarda kiracı aracı kullanmayacağını kabul etmiştir. T.C. Gümrük yasalarına aykırı şeylerin taşınmasında * Hareket etmeyen şeylerin çekilmesinde Yarış, rally ve hız tayini * Bagaj dışı yük ve dört kişiden fazla yük Alkol ve uyuşturucu etkisi altında * Başka şahıs ve kuruluşlara kiraya vermek.
c) Kiracının ehliyetinin olması
d) Aracı ancak sözleşmede geçen sürücüler kullanabilir.
e) Kiracı, aracı kilitli ve güvenli bir yerde park etmekle yükümlüdür. Aracın çalınması durumunda 45 günlük kira bedeli ödemeyi kabul etmiştir.
f) Kiracı aracın ruhsat, anahtar veya herhangi bir belgenin kaybolması durumunda bu belgenin yenisini çıkartmakla yükümlüdür.
g) Aracın yetkili makamlarca el konulması halinde geri alınması için gerekli tüm masraflar ve geçen gün kirası kiracıya aittir.
h) Araç kiralandıktan sonra her türlü bakım, onarım kiracıya aittir. Olabilecek her türlü hasar araç tesliminde araç sahibine ne gibi işlem yapıldığı bildirilecektir.
I) Kira bitiminde araçta unutulan eşyaların hasar görmesinden veya kaybolmasından şirketimiz sorumlu değildir.
j) Bir günlük kira süresi 24 saat, haftalık, 7 günlük, Aylık 30 gün olarak hesaplanır.
k) Gecikme halinde her saat için kıra ücretinin 1/3, 3 saati aşan gecikmelerden 1 günlük kıra alınır.
i) Araç yurt dışına gerekli şartları yerine getirdiğiniz takdirde çıkabilir.
m) Araç sahibi bu sözleşmeyi dilediği zaman tek taraflı feshi edebilir. ve hiç bir masraf ödeme.
n) Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılan bu hükümler geçerlidir. Kiracı ile kiralayan arasında herhangi bir anlaşmazlık çıkması durumunda T.C. Muğla mahkemeleri yetkilidir.
o) Kiracı hiç bir şekilde bu sözleşmeden doğan haklan yada aracı içinde donanım gereçleri temlik ve terhin edemez. Ve bunlara zarar veremez. Kiracı aracı derhal teslim eder ve her türlü haktan feragat eder.
p) KAZA OLMASI DURUMUNDA ARACIN SERVİSTE GEÇİRECEĞİ SÜRESİNİN KİRASINI KİRACI ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.

MADDE 2:

Araca ilişkin tüm kanuni sigortalar yapılmıştır. (Trafik sigortası ve Kasko)
a) Kaza durumunda araç yerinden hareket ettirilmemeli, kaza tespit ve Alkol Raporu alınmalıdır. Bu durumda araç sahibi derhal haberdar edilmelidir.
b) Hasarlı araç hemen geri iade edilmeli ve araç sahibinin bilgisi dışında hiç bir müdahale (Tamir vs.) Yapılmamalıdır.
c) Kiracı araçta meydana gelen zararlar ile üçüncü şahısların bu sebepten uğradığı her türlü zarardan doğrudan doğruya sorumludur. (3. Şahıs kavramını araç içindeki kiracı dışında ve araç dışındakiler dahildir.) Kiracı bu sebeple araç sahibine yönelecek her türlü davalarda araç sahibini kurtarmayı kabul ve garanti eder. Bu sebeple doğabilecek her türlü talep ve dava haklarından feragat ile araç sahibine gayri kabul rucu ibra eder.
d) Araç sahibinin 3. Şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğabilecek hukuki sorumluluğu ancak her araç için addedilmiş malı mesuliyet sigortası ile sınırlıdır. Bu sınır üzerindeki sorumluluk kiracıya ait olup araç sahibinin rucu hakkı saklıdır.
e) Bütün sigortalar teslim formunda belirtilen süre kapsamında geçerlidir.
f) Sigorta kapsamı dışında kalan kazalarda tamamen kiracı sorumludur.
g) kazada sürücünün tamamen kusurlu olması durumunda tüm sigortalar geçersizdir.
h) Aracın hasarlı çekilmesi durumunda masraflar sigorta kapsamı dışındadır. Araç çekme masraflarını kiracı ödemekle yükümlüdür.

MADDE 3:

Yukarıdaki 2 maddede alınan sigortaların mevcudiyeti halinde uygulama alanı bulunabilir. Araç sahibi kanunen zorunlu olanların dışında sigorta ettirmekle sorumlu değildir. Kiracı her ne nam altında olursa olsun aracın sigorta altında alınmadığı konusunda araç sahibinden herhangi bir talepte bulunamaz ve bütün haklarından feragat ettiğini kabul etmiştir ve Bütün risk hasar ve zararlar kiracıya aittir.

MADDE 4:

Kıracının bu formda bildirdiği adreslere yapılan tebligatlar kendisine yapılmış sayılır.

MADDE 5:

Kiracı araç sahibine veya yetkilinin kayıt ve faturaların kesin delil olarak kabul etmiştir.

MADDE 6:

Sigorta kapsamına girmeyen durumlar: * Ehliyetsiz araç kullanmak *Alkollü araç kullanmak * Karlı ve buzlu havalarda zincir takmamaktan oluşan hasar ve kazalar * Radyo, teyp, stepne ve avadanlıkların çalınması ve jant, far, ayna, camlar, lastik patlaması ve yarılması kiracının sorumluluğu altındadır. *Kaza yapan aracın araç değer kaybı parça başına 250 YTL alınır.

MADDE 7:

Hız sınırlaması karayolu 90 km. Mesken mahal 50 km. * Emniyet kemeri takmak zorunludur. Erken iadelerde geri ücret ödenmez. * her türlü trafik cezalan kiracıya aittir. Kaza durumunda kaza tespit ve Alkol Raporu alınması zorunludur. Başka illerden araç teslim edilmesi halinde önceden bildirmek şartı ile KM başına 1 YTL. Ücret alınır. Ücretler peşin alınır. Ücretlerde % 18 K.D.V. Dahil değildir.
KULLANIM HATASINDAN DOĞAN PATİNAJ VİTES DEĞİŞTİRME YAĞ EKSİĞİNDEN VE HARARET GÖSTERGESİNE DİKKATSİZLİKTEN DOĞAN HASARLAR KİRACIYA AİTTİR.
Yukarıda yazılı olan şartnameleri okudum ve kabul ettim.
Whatsapp Telefon